Kans voor Patrijs

De opzet van zonnepark Zuidvelde is zo ruim dat het reële mogelijkheden biedt voor de patrijs. De patrijs is een standvogel, wat betekent dat de vogel zowel in de zomer als in de winter in het broedgebied aanwezig is.

In 2011 startte in Drenthe de telling van patrijzen. Op het Ankehaarveld – dat onderdeel is van het kern-gebiedenbeleid van provincie Drenthe en valt in het zonnepark Zuidvelde – zijn sindsdien vijf tellingen geweest. In 2011 werden vijf roepende mannetjes waargenomen, in 2014 waren dat er zes, in 2016 acht, in 2018 drie en in 2020 nog twee. Het leefgebied van de patrijs staat onder druk en voor de initiatiefnemers van het zonnepark Ankehaar Solar is dat reden om de patrijs centraal te stellen in de natuurontwikkeling van het zonnepark.

In de ruime, uitgestrekte opzet van het zonnepark liggen juist de kansen voor de patrijs en andere akkervogels. De openheid van het gebied en een invulling van het grondgebruik met akkerbouw maakt het gebied niet alleen van belang voor de patrijs, maar ook voor de veldleeuwerik, geelgors, gele kwikstaart, kneu, fazant, grasmus, graspieper, ringmus en roodborsttapuit.

Kenniscentrum Akkervogels doet vogeltellingen, broed-biologisch onderzoek en beschermt akkervogels. Daarnaast geeft het kenniscentrum advies over agrarisch natuurbeheer. Zo ook bij zonnepark Zuidvelde. In het ontwerp is een opzet voor het park gemaakt dat onder andere tegemoet komt aan de behoeften van de patrijs en veldleeuwerik. 

Patrijs kuiken afhankelijke van insecten

Volwassen patrijzen eten vooral plantaardig voedsel en - als ze 'voor de bek lopen' - ook wel insecten. De kuikens zijn volledig van insecten afhankelijk. Daardoor overleven patrijzen alleen op plekken waar voldoende insecten in (ruige) akkerranden en graslanden te vinden zijn. Dat zijn niet per se gebieden met een hoge biodiversiteit, geeft Henk Jan Ottens van de Grauwe kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels aan, maar ze bieden patrijzen wel voldoende veilige ruimte om hun jongen jaarlijks groot te brengen.

Bron: Kansen voor akkervogels