Familiebedrijf

In 1973 vestigden de ouders van Jannes en Bart Janssen zich in Zuidvelde met een veehandel- en pluimveebedrijf. Midden jaren 80 en 90 kocht de familie aangelegen gronden aan voor de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten naar vleesveeteelt (blonde d’aquitaine) en akkerbouw. 

Inmiddels richt het bedrijf van vader en moeder Janssen zich voornamelijk op de pluimveeteelt. Bart Janssen is in 2000 tegenover zijn vader en moeder in Zuidvelde gaan wonen en heeft deze vestiging uitgebreid met pluimvee. Jannes Janssen richt zich sinds 1999 met zijn bedrijf Janssen Hydrauliek en Machineservice in het nabijgelegen Huis ter Heide op de handel, productie en reparatie van onderdelen van graafmachines.