Nieuws en pers

Vergunning voor Zonnepark Zuidvelde

Gemeente Noordenveld heeft een vergunning afgegeven voor Zonnepark Zuidvelde. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor de realisatie van het project van initiatiefnemers Ankehaar Solar, Chint Solar en TPSolar.

Zonnepark Zuidvelde

Recente stikstofuitspraak zorgt opnieuw voor vertraging Zonnepark Zuidvelde

De gemeente Noordenveld heeft ervoor gekozen om de behandeling van de omgevingsvergunning voor Zonnepark Zuidvelde in november van de raadsagenda te halen en te verplaatsen naar begin 2023.

Zonnepark Zuidvelde

Gemeente heeft meer tijd nodig om Zonnepark Zuidvelde te behandelen.

De gemeente Noordenveld heeft er voor gekozen om de behandeling van de omgevingsvergunning voor Zonnepark Zuidvelde niet in september op de raadsagenda te zetten.

Zonnepark Zuidvelde valt niet onder rijkscoördinatieregeling

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten heeft laten weten dat de rijkscoördinatieregeling niet van toepassing is op Zonnepark Zuidvelde. Dat betekent dat de gemeente Noordenveld de ruimtelijke inpassing op zich neemt.

Invulling gebiedsfonds direct opgepakt als Zonnepark Zuidvelde is vergund

De gesprekken over het gebiedsfonds bij Zonnepark Zuidvelde zijn tijdelijk uitgesteld. Het gebiedsfonds maakt onderdeel uit van de afspraken die horen bij het zonnepark. 

Zonnepark Zuidvelde gaat volgende fase in

Het geplande zonnepark bij Zuidvelde gaat een volgende fase in. Met ingang van donderdag 16 juni ligt het ontwerpbesluit ter inzage.

Actuele stand van zaken van Zonnepark Zuidvelde

Hiermee informeren wij, de initiatiefnemers, u graag over de actuele stand van zaken van Zonnepark Zuidvelde en het College besluit gemeente Noordenveld.

Deels nieuwe invulling lokaal eigendom Zonnepark Zuidvelde

Ankehaar Solar wil, als een van de drie partijen die het Zonnepark Zuidvelde willen exploiteren, omwonenden meer laten profiteren van de opbrengsten van het park.

Zonnepark Zuidvelde fors kleiner

Het geplande zonnepark bij Zuidvelde wordt een kwart kleiner.

Zonnepark Zuidvelde wordt kleiner

Het zonnepark Zuidvelde wordt 25% kleiner. 

Norgervaart 20
9336 TE - Huis ter Heide (DR)
info@ankehaarsolar.nl
© 2021 Ankehaar Solar BV