Deels nieuwe invulling lokaal eigendom Zonnepark Zuidvelde

Ankehaar Solar wil, als een van de drie partijen die het Zonnepark Zuidvelde willen exploiteren, omwonenden meer laten profiteren van de opbrengsten van het park.

Dat staat in een brief aan de gemeenteraad. Een deel van de omwonenden krijgt zelfs de mogelijkheid om gratis (om niet) aandelen te verwerven. Uit de brief aan de raad: “Ankehaar Solar is voornemens om ook de direct omwonenden van het zonnepark als aandeelhouders te betrekken bij het project. Een deel van de aandelen stelt Ankehaar Solar daarom om niet beschikbaar. Hierdoor is het aandeelhouderschap voor alle direct omwonenden bereikbaar. Daarnaast krijgen de direct omwonenden de mogelijkheid om aanvullend te investeren in aandelen van het project. Afhankelijk van de interesse zal maximaal 50% van de aandelen van het project worden gecertificeerd en ter overname worden aangeboden aan de direct omwonenden van het zonnepark.”

 

''Realisatie van zonnepark op passende wijze compenseren”

 

Met de ontwikkeling van het zonnepark willen de broers Jannes en Bart Janssen, naast het produceren van duurzame energie, een bijdrage leveren aan het toevoegen van natuur, biodiversiteit en bodemkwaliteit aan Zuidvelde. Dit doen zij onder andere door aangelegen gronden in eigendom van de familie in te zetten voor natuurontwikkeling. “Een lokaal initiatief, in lokaal eigendom, met lokale betrokkenheid.”

De andere initiatiefnemers Chint Solar, TPSolar werken op het gebied van Lokaal Eigendom samen met Energiecoöperatie Noordseveld. Jannes en Bart Janssen stellen overigens dat het Zonnepark wel door de drie eigenaren samen verder wordt ontwikkeld. De zakelijk invulling kan per partij verschillen.

Meedelen in het potentiële rendement

Het project van Ankehaar Solar is een lokaal initiatief waarvan het de bedoeling is dat het eigendom voor 100% binnen de gemeente Noordenveld blijft. Daarnaast vinden de initiatiefnemers het van belang dat ook de inwoners van Noordenveld kunnen participeren in het project, zodat ook zij kunnen meedelen in het potentiële rendement van het project. De direct omwonenden van het zonnepark wil Ankehaar Solar zelfs als aandeelhouder betrekken bij het project. Deels om de lokale betrokkenheid verder te vergroten en deels om de inwoners waarvoor de realisatie van het zonnepark de meeste impact heeft op een passende wijze te kunnen compenseren.

Invulling lokaal eigenaarschap

De realisatie van het zonnepark van Ankehaar Solar gaat gepaard met een investering van ongeveer € 8,8 miljoen. Ankehaar Solar verwacht 80% van deze investering af te kunnen dekken met een bancaire geldlening, de overige 20% (ongeveer € 1,8 miljoen) dient te worden afgedekt met zogenaamd risicodragend vermogen. De invulling van het risicodragend vermogen wil Ankehaar Solar volledig lokaal, binnen de gemeente Noordenveld, borgen.

Aandeelhouderschap voor direct omwonenden Zoals hiervoor omschreven dient er ongeveer € 1,8 miljoen aan risicodragend vermogen te worden bijeenbracht om het zonnepark te realiseren. De initiatiefnemers van het project brengen als grootaandeelhouders 25% tot 50% van het risicodragend vermogen in.

Ankehaar Solar is voornemens om ook de direct omwonenden van het zonnepark als aandeelhouders te betrekken bij het project. Een deel van de aandelen stelt Ankehaar Solar daarom om niet beschikbaar. Hierdoor is het aandeelhouderschap voor alle direct omwonenden bereikbaar. Daarnaast krijgen de direct omwonenden de mogelijkheid om aanvullend te investeren in aandelen van het project. Afhankelijk van de interesse zal maximaal 50% van de aandelen van het project worden gecertificeerd en ter overname worden aangeboden aan de direct omwonenden van het zonnepark. Op basis van de huidige uitgangspunten komt er voor € 450.000 van dit type aandelen beschikbaar.

Lokaal crowdfunden!

Door het inzetten van een bestaand crowdfundplatform zoals Duurzaaminvesteren.nl of Zonnepanelendelen.nl wil Ankehaar Solar ook de inwoners van Noordenveld die niet tot de direct omwonenden van het zonnepark behoren de gelegenheid geven om via een obligatielening te participeren in het project. De inwoners krijgen een aantrekkelijke rente (3% á 4%) vergoed op het ingelegde kapitaal. De minimale inleg is € 1.000, op basis van de huidige uitgangspunten kunnen de inwoners van de gemeente Noordenveld in totaal voor € 900.000 via de achtergestelde lening investeren in het project. De inwoners van Noordenveld krijgen exclusief toegang tot de voorinschrijving van de obligatielening, mocht het nodig zijn dan wordt de obligatielening op termijn opengesteld voor investeerders die wonen buiten de gemeente Noordenveld maar wél woonachtig zijn binnen de Provincie Drenthe. 100% lokaal!

“Ankehaar Solar is er van overtuigd dat met de aanpak een project kan worden gerealiseerd dat op meerdere vlakken van waarde is voor Noordenveld en haar inwoners.” Een aanpak waarmee Ankehaar Solar tevens ruimschoots voldoet aan de in het beleidskader ‘Energieprojecten in het landschap’ omschreven richtlijnen aangaande lokaal eigenaarschap van de gemeente Noordenveld.