Ankehaar veld

Tot begin jaren vijftig van de vorige eeuw was het Ankehaarveld volledig heide, medio 1953 is het Ankehaarveld ontgonnen tot landbouwgrond, dit verklaard ook de term jonge veldontginning die op dit landschap van toepassing is. Tot slechts een kleine 70 jaar gelden had het dus een volledige natuurfunctie waarschijnlijk gecombineerd met begrazing door schaapskuddes in vroegere tijden.

Het Ankehaarveld is in 2009 door de Provincie Drenthe als potentieel 'goed' akkervogelgebied. Met het zonnepark bieden wij ruimte aan de natuur. Door het accent te leggen op op akkervogels ontstaat veel bloemrijk grasland, dat de basis versterkt van de insectenstand en alle diersoorten die hiervan leven. Een belangrijke doelsoort voor natuurontwikkeling is de patrijs. De patrijs was ooit heel algemeen in Ankehaar veld. Er is nu nog slechts een kleine restpopulatie. Voor de provincie is het echter een belangrijk akkervogelgebied.