Missie

Met het ontwikkelen van het zonnepark willen wij naast het produceren van duurzame energie een bijdrage leveren aan het toevoegen van natuur, biodiversiteit en bodemkwaliteit voor Zuidvelde.

Dit doen wij onder andere door nabij gelegen gronden in eigendom van de familie in te zetten voor agrarische natuurontwikkeling (ruim 30 hectare) en deze bij het ontwerp van het zonnepark te betrekken.

Naast het gemeentelijke en provinciale beleidskader, gebruiken wij het het advies uit het in 2021 gepubliceerde rapport ‘Verkenning van bodem en vegetatie in 25 zonneparken in Nederland’ door Wageningen Environmental Research, (WUR) in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.