Zonnepark Zuidvelde valt niet onder rijkscoördinatieregeling

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten heeft laten weten dat de rijkscoördinatieregeling niet van toepassing is op Zonnepark Zuidvelde. Dat betekent dat de gemeente Noordenveld de ruimtelijke inpassing op zich neemt.

Regeling om de energietransitie te versnellen

Om de energietransitie sneller en soepeler te laten verlopen, maken grote energieprojecten van nationaal belang deel uit van de rijkscoördinatieregeling. In deze regeling worden de verschillende besluiten (vergunningen en ontheffingen) die voor een project nodig zijn tegelijkertijd en in onderling overleg genomen. Voor zonneparken geldt een minimale grootte van 50 megawatt. Zonnepark Zuidvelde viel daarom in eerste instantie onder deze regeling.

Ministerie positief over Zonnepark Zuidvelde

Het ministerie kan onder bepaalde omstandigheden besluiten geen gebruik te maken van de rijkscoördinatieregeling. Dat is voor Zonnepark Zuidvelde het geval, omdat er al uitgebreide en opbouwende overleggen tussen de initiatiefnemers, belanghebbenden, de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe zijn gevoerd.

Daarnaast is volgens de ministerie het hele proces in goede samenspraak begeleid en kan het nemen van het besluit door de gemeente worden genomen.

Combinatie zonnepark en natuur

Zonnepark Zuidvelde valt geheel in lijn met het kabinetsbeleid onder een vorm van multifunctioneel ruimtegebruik: een combinatie van opwekken van duurzame energie met natuur. In samenwerking met Kenniscentrum Akkervogels is in het landschappelijk ontwerp van het zonnepark rekening gehouden met ruimte voor akkervogels. Ook dat woog mee bij de beslissing van het ministerie om de rijkscoördinatieregeling niet toe te passen.

De gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe zijn gehoord en stemmen in met het besluit. De gemeente Noordenveld zal daarom de ruimtelijke inpassing op zich nemen.