Zonnepark Zuidvelde fors kleiner

Het geplande zonnepark bij Zuidvelde wordt een kwart kleiner.

Donderdagavond 28 oktober werden tijdens een informatiebijeenkomst in Norg aan de hand van drie presentaties ruim zeventig aanwezigen hierover bijgepraat. 

Het thema van de avond was de verkleining van het plangebied van het zonnepark bij Zuidvelde. Het totale plangebied (zowel zonnepanelen als natuur) was 135 hectare en wordt nu 104 hectare. Het totaal oppervlakte aan zonnepark is nu 74 hectare groot. Belangrijkste reden waarom de grootte van het park is bijgesteld, heeft te maken met wat de provincie Drenthe in hun aangepaste Provinciale Omgevingsverordening rekent tot de oppervlakte van het zonnepark. 

Onduidelijke kaders
Met de nieuwe Provinciale Omgevingsverordening wil de Provincie Drenthe aanvullende eisen stellen op het gebied van zonneparken. Zo is er onder andere een maximum hectare aan zonneparken per gemeente opgenomen. Begin 2021 werd er om deze reden al gesproken over een maximum van 74 hectare aan zonneparken in de gemeente Noordenveld. De exacte definitie van hoe dit maximum aantal hectare per gemeente precies wordt berekend, is in de afgelopen maanden door de provincie verder uitgewerkt. 

In februari was het voor iedereen die dat wilde mogelijk om een zienswijze in te dienen op de Provinciale Omgevingsverordening. Er zijn verschillende zienswijzen ingediend, waaronder over de precieze berekening van het maximum aantal hectares. Eerst werd gesteld dat dit maximum werd berekend puur over de gronden waar de zonnepanelen op geplaatst werden.

In juli 2021 is de precieze definitie verder uitgewerkt en is omschreven dat naast de zonnepanelen en de onderhouds- en voertuigpaden, ook schaduwval (de groene ruimtes tussen de rijen zonnepanelen) en transformatorstations tot het zonnepark wordt gerekend. De groene ruimtes tussen de rijen zonnepanelen dat voor Ankehaar Solar, Chint Solar, TPSolar en Energiecoöperatie Noordseveld (ECN) in het totaal oppervlakte meetelde als ‘groen/natuur’, bleek dus in tweede instantie door de provincie niet als zodanig te worden aangemerkt.

‘Wij werken de hele dag hard om Nederland groener te krijgen. Het moet nu voor eens en altijd duidelijk zijn voor de omgeving en voor ons waarover we praten bij zonnepark Zuidvelde: 74 hectare aan zonnepark (volgens de berekening van de provincie) en 30 hectare aan natuur, dat maakt 104 hectare totaal’, hield spreker René Hendriks van TP Solar de aanwezigen voor. 

Uniek plan
De gesprekken die Ankehaar Solar, Chint Solar, TPSolar en ECN afgelopen maanden voerden met de provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld gingen ook over de schaal van het zonnepark. De Provinciale Omgevingsverordening biedt namelijk ruimte om van het maximum aantal hectares af te wijken, mits er sprake is van een ‘uniek plan’. 

Dat is het geval wanneer een zonnepark ecologisch wordt ingericht en daar is in geval van Zuidvelde sprake van. Ankehaar Solar, Chint Solar, TP Solar en ECN zien echter af van de mogelijkheid om daarvan gebruik te maken. Het oorspronkelijke plan biedt in hun ogen grote voordelen voor de streek, maar de argumenten van omwonenden tegen de grootte van het zonnepark wegen voor de initiatiefnemers zwaarder.  

Daarnaast, geven Ankehaar Solar, Chint Solar, TP Solar en ECN aan, werd met de oorspronkelijke opzet van het zonnepark een veel grotere stap gezet in de duurzame doelstellingen van de gemeente Noordenveld en die van de provincie Drenthe. De 74 hectare zonnepanelen die de gemeente Noordenveld opgaf voor het eerste ‘bod’ van de Regionale Energie Strategie is wat er voor nu minimaal nodig is, om aan de energiedoelstelling van de Provincie Drenthe te voldoen.

Landschappelijk ingepast
De informatiebijeenkomst werd door in totaal ruim zeventig belanghebbenden bijgewoond. Net als in de oorspronkelijke situatie wordt zonnepark Zuidvelde landschappelijk aan het oog onttrokken. Daar zorgen de groenstructuren in de vorm van kilometers aan struweel en akkerranden voor. Die worden aangelegd op de 30 hectare grond die daarvoor beschikbaar is. Nieuwe natuur, waarvan de komende 25 jaar kan worden genoten.

De 27 hectare die nu niet aan de landbouw wordt onttrokken en ook niet meer voor het zonnepark gebruikt zal worden, blijft net als nu het geval is gewoon in gebruik als akkerland. In de nieuwe opzet blijft het kerngebied voor akkervogels, zoals dat is besproken met Grauwe kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels (GKA) ongewijzigd. Ook de verbindingszone tussen het bos van Huis ter Heide en het bos bij Peest wordt in de nieuwe opzet nog steeds gerealiseerd. 
Ook belangrijk is dat de rol van ECN bij Zonnepark Zuidvelde ongewijzigd blijft. Net als het gebiedsfonds voor de omgeving van het zonnepark. 

Hoe nu verder
Voor de inrichting van het zonnepark is een omgevingsvergunning nodig. De initiatiefnemers van het zonnepark hebben tot 15 december de tijd om hun aanvraag daarvoor compleet te maken en in te dienen. De aanvraag wordt dan voorgelegd aan het college van B & W en de gemeenteraad van de gemeente Noordenveld voor een ontwerp besluit en verklaring van geen bedenkingen. Dat besluit komt zes weken ter inzage te liggen. De belanghebbende omwonenden van zonnepark Zuidvelde worden door de gemeente schriftelijk geïnformeerd over de inspraakperiode.

Ankehaar Solar, Chint Solar, TPSolar en ECN willen in het najaar van 2022 subsidie aanvragen, de zogeheten Stimulering Duurzame Energieproductie en klimaattransitie (SDE++). 

Nieuwe website 
De informatiebijeenkomst van donderdag werd ook aangegrepen om twee websites te lanceren: één voor zonnepark Zuidvelde in het algemeen en één voor Ankehaar Solar. Op de fris vormgegeven site van zonnepark Zuidvelde (www.zonnepark-zuidvelde.nl) staat overzichtelijk gebundeld en helder verwoord alle informatie die voor omwonenden, maar ook voor andere geïnteresseerden van belang kan zijn. Hetzelfde geldt voor de site van de particuliere participant Ankehaar Solar. 

‘Zonnepark Zuidvelde is een uniek zonnepark met lokaal eigendom en grote kansen voor de natuur. Via de sites kan eenieder die dat wil daar thuis nog eens rustig kennis van nemen’, geven de initiatiefnemers aan.

Colofon:
Gemeente Noordenveld 
ECN - Jeroen Niezen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  (06-30717435)
BvO - Michiel Mulder, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  (06-23367049)
Ankehaar Solar - Jannes Janssen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-21833516) 
Chint Solar  - Mark van Rij, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06 39843319) 
TP Solar - Emma Hendriks, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-52680927)